Elektroniczny licznik przepływu wody BRITA 10-100A.

Elektroniczny licznik przepływu wody BRITA 10-100A

 

Licznik Brita Flow Meter 10-100A do filtrów brita Aqua Quell 1.5 i Purity C Quell ST wylicza na podstawie wprowadzonej wydajności filtra i zarejestrowanej objętości przepływu pozostałą wydajność danego systemu filtracyjnego. Kiedy wkład wymienny ulegnie wyczerpaniu, wydajność jest wskazywana jako ujemna, a wskazanie miga. W tym samym czasie działa również zegar, który maksymalnie po 12 miesiącach wskazuje termin zalecanej wymiany wkładu wymiennego filtra, powodując miganie wskazania pozostałej wydajności. W ten sposób zapewnia się wymianę wkładu wymiennego filtra w wymaganym czasie.

Szczególnie polacamy

Pokaż wszystkie polecane